Saturday, September 18, 2021

BÁO GIÁ SÁCH IN - BÁO GIÁ XUẤT BẢN SÁCH NĂM 2021

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Báo giá xuất bản sách năm 2021

 

Quy trình báo giá xuất bản, quy trình báo giá với Hoàng Gia cần quan tâm đến hai thứ. Thứ nhất được gọi là phần mềm, thứ hai được gọi là phần cứng. Vậy thế nào được gọi là phần mềm và thế nào được gọi là phần cứng?Phần mềm có nghĩa là trong quy trình xuất bản sách Hoàng Gia, chúng tôi có một dịch vụ liên quan đến tính mềm của sản phẩm. Tính mềm của sản phẩm là những thứ mà chúng ta không thể kể hết được, như là lên layout, kiểm tra chính tả, hiệu đính, biên tập, thiết kế bìa và rất nhiều những quy trình phần mềm lập nên quy trình xuất bản sách Hoàng Gia. Và phần cứng bao gồm in ấn. Chúng ta biết là quy trình in ấn liên quan đến số lượng bản in. Số lượng nhiều hơn thì đơn giá ít hơn và với số lượng ít hơn thì đơn giá nhiều hơn.

 

Báo giá xuất bản sách là tổng hợp hai quy trình đó lại, tạo ra được một  quy trình báo giá cho các tác giả. Quy trình báo giá này đồng nghĩa với việc chúng tôi cung cấp cho khách hàng, cho tác giả, cho nhà đại diện xuất bản và cho cơ quan phát hành một  thông số mà qua đó, quý vị có thể hình dung ra được giá của toàn bộ quá trình.

 

Để quý vị có thể có được mô hình báo giá cụ thể và hoàn chỉnh, quý vị có thể gửi email vào xuatbansachhoanggia@gmail.com hoặc hoixuatban@gmail.com; hoặc là email TranTrungKien@doanhnhan.net. Chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp cũng như báo giá quy trình xuất bản một cách cụ thể cho từng quyển sách.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com 

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

Thursday, August 12, 2021

TỦ SÁCH DOANH NGHIỆP – NÉT VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN LÂU ĐỜI

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Ti sao mi doanh nghip phi xut bn cho riêng mình mt quyn sách?


Đây là mt  câu hi rt hay và tôi nghĩ rng đó cũng là lý do Hoàng gia được ra đi trong lĩnh vc xut bn sách. Tôi tng có kinh nghim làm trong lĩnh vc c vn tác gi, giúp người khác xut bn sách thành công và phát hành sách thành công. Các nhà xut bn tng hi tôi mt điu: “Ti sao anh bước vào mt lĩnh vc mà thoái trào vy?”. Khong năm 2013 đến năm 2015 thì tôi gp mt nhà xut bn khác, h cũng nói mt điu rng thi đi này không ai đu tư vào sách nhiu. Bi vì không còn nhiu người đc sách, h có th d dàng đc online. Nhưng đó không phi là thông đip mà tôi nghĩ ti. Đó là khi tôi nghĩ đến vic chúng ta cn phi làm li ngành sách, hay cách mng li ngành sách.

 


Ti sao chúng ta phi làm li ngành sách? Bi vì bn cht ca ngành sách đã được đnh hướng không đúng ngay t đu. T đu là như thế nào? Đó là chúng ta không th làm đi làm li mt bn tho hay viết đi viết li mt bn tho khi đó không cha đng tài sn trí tu nào. Đó là lý do ti sao chúng ta cn phi làm li văn hóa đc. Không phi bi vì người ta không đc sách na, mà bi vì sách phi hay thì h mi đc. Ging như chúng ta không th trách người khác không đi ăn mt quán ăn nào đó, bi vì thc ăn không ngon thì người ta s không ăn. Nhu cu ăn vn luôn tn ti, mà người ta không ăn quán đó hoc là người ta không ăn bi vì thc ăn không ngon. Tương t như thế, bn cht ca vn đ không phi là người ta không thích đc sách, mà là ni dung d quá thì người ta đâu cn phi đc.

 

Và đó là lý do ti sao ngành văn hóa sách không phi đang xung cp mà bi vì, phi to ra nhng quyn sách hay, có giá tr cho cng đng thì ngành văn hóa đc mi phát trin. Bn thân ca sách là thc ăn ca tâm hn thì làm sao người ta không ăn đây. Mi người đâu th nhn ăn thì làm sao bt h cũng nhn ăn v tâm hn. Không đc sách thì đúng là đang khiến người ta đói v tâm hn. Chúng ta thy, mt xã hi đói v tâm hn còn t hơn mt xã hi đói v vt cht. Đó cũng là lý do ti sao người ta nghĩ người ta đói v vt cht, nhưng tht ra người ta đói v tâm hn nhiu hơn. vì người ta đang nhm tưởng gia s sng mà hoàn cnh sng. Vì vy, nhng quyn sách hay có giá tr rt ln trong cng đng, và ngành Văn hóa đc là ngành tt yếu.

 

Quay tr li vi câu chuyn, nó có giá tr gì cho nhng doanh nghip, cho nhng nhà kinh doanh s dng cun sách như là mt công c cho cng đng? Điu quan trng nht, nếu như bn mun phát trin con người, phát trin th trường và phát trin xã hi thì đu tiên và quan trng nht là cung cp cho h thc ăn tâm hn. Nếu bn cung cp cho h thc ăn v tâm hn, t đó h s s dng nhng th mà bn cung cp cho h. Đó là khi sn phm chính là công c đ gii quyết vn đ. Vì   lý do đó nên Hoàng Gia chúng tôi đã được sinh ra đ gii quyết vn đ cho tt c nhng nhà kinh doanh, s dng cun sách như là công c đ gii quyết tư duy. Qua đó cung cp mt h thng kiến thc tương đi và đưa tt c nhng sn phm tr thành công c gii quyết vn đ cho th trường.

 

mt góc đ nào đó, chúng tôi tin rng tt c các doanh nghip đu phi xut bn mt quyn sách cho riêng mình. Bi vì vic xut bn sách đó chính là cơ hi đ doanh nghip gia tăng thu nhp, nhưng đng thi và quan trng nht là đ doanh nghip có th gia tăng doanh s. Trong quyn sách mang tên “Bán hàng theo đúng mc đích”, tôi chia s mt công thc cho nhng nhà kinh doanh có th bán được theo mc đích. Mt trong nhng th mà chúng ta có th s dng cun sách như là mt công c bán hàng theo đúng mc đích đó chính là, chúng ta thay đi tư duy ca khách hàng. Qua đó, thay đi suy nghĩ ca khách hàng và đưa khách hàng tr thành mt phn trong thế gii ca chúng ta. Và t đó sn phm được tiêu th mt cách hiu qu.

 

Mt ví d đin hình ti Vit Nam đó là cách mà Trung Nguyên xây dng văn hóa café, cách h phát trin nhượng quyn và chúng ta có th nhìn nó như mt   phương thc doanh nghip. Nhn thc ra được doanh nghip chính là công c đ phát trin xã hi, chúng ta s đưa sách như mt phương thc đ khách hàng gii quyết tư duy. Và vì lý do đó, ta to ra mt phương thc, mt công c đ có th giúp cho th trường, cho cng đng và cho xã hi phát trin. Chúng tôi tin rng, Hoàng Gia có th h tr xut bn sách hiu qu và tt hơn bao gi hết. Nếu như bn cn mt đơn v xut bn sách, mt quy trình xut bn sách hoc mt dch v xut bn sách thì Hoàng Gia hoàn toàn có th giúp bn đt được điu đy mt cách hiu qu.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com