Saturday, September 18, 2021

BÁO GIÁ SÁCH IN - BÁO GIÁ XUẤT BẢN SÁCH NĂM 2021

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Báo giá xuất bản sách năm 2021

 

Quy trình báo giá xuất bản, quy trình báo giá với Hoàng Gia cần quan tâm đến hai thứ. Thứ nhất được gọi là phần mềm, thứ hai được gọi là phần cứng. Vậy thế nào được gọi là phần mềm và thế nào được gọi là phần cứng?Phần mềm có nghĩa là trong quy trình xuất bản sách Hoàng Gia, chúng tôi có một dịch vụ liên quan đến tính mềm của sản phẩm. Tính mềm của sản phẩm là những thứ mà chúng ta không thể kể hết được, như là lên layout, kiểm tra chính tả, hiệu đính, biên tập, thiết kế bìa và rất nhiều những quy trình phần mềm lập nên quy trình xuất bản sách Hoàng Gia. Và phần cứng bao gồm in ấn. Chúng ta biết là quy trình in ấn liên quan đến số lượng bản in. Số lượng nhiều hơn thì đơn giá ít hơn và với số lượng ít hơn thì đơn giá nhiều hơn.

 

Báo giá xuất bản sách là tổng hợp hai quy trình đó lại, tạo ra được một  quy trình báo giá cho các tác giả. Quy trình báo giá này đồng nghĩa với việc chúng tôi cung cấp cho khách hàng, cho tác giả, cho nhà đại diện xuất bản và cho cơ quan phát hành một  thông số mà qua đó, quý vị có thể hình dung ra được giá của toàn bộ quá trình.

 

Để quý vị có thể có được mô hình báo giá cụ thể và hoàn chỉnh, quý vị có thể gửi email vào xuatbansachhoanggia@gmail.com hoặc hoixuatban@gmail.com; hoặc là email TranTrungKien@doanhnhan.net. Chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp cũng như báo giá quy trình xuất bản một cách cụ thể cho từng quyển sách.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com 

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com