Showing posts with label cách xây dựng kinh doanh từ sách. Show all posts
Showing posts with label cách xây dựng kinh doanh từ sách. Show all posts

Sunday, June 18, 2023

NHÀ KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Royal Books - The Good Books That Change Life

 NHÀ KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH - Kỳ 5

Một trong những câu hỏi quan trọng trong khởi nghiệp kinh doanh - không phải là bạn bán gì? mà lập tại sao bạn bán những gì bạn làm. Vậy cơ hội quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh không phải là làm gì? mà là tại sao bạn đang làm những gì bạn đang làm. 

Câu hỏi quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh đó chính là: Không phải là việc bạn khởi nghiệp kinh doanh, mà là tại sao bạn khởi nghiệp? Câu hỏi quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh, không phải là bạn làm gì? Mà tại sao bạn làm điều đó? 

Khởi nghiệp kinh doanh không phải là việc bạn làm cái gì? Quan trọng nhất là tại sao bạn lại làm nó. Nói cách khác, nó có quan trọng nhất không? Phải là làm gì hoặc là làm việc gì mà là tại sao bạn làm những điều đó? Và tại sao bạn làm những việc đó. 


Nếu bạn có lý do đủ lớn để làm những gì bạn đang làm, bạn sẽ tiếp tục làm nó cho đến khi thành công. Nếu bạn có lý do đủ lớn để bạn khởi nghiệp kinh doanh, bạn cũng sẽ tiếp tục khởi nghiệp kinh doanh cho đến khi thành công. Bởi vì bạn  không có lý do để đi tiếp trong cuộc hành trình của mình, mà không phải là bởi vì ai cả có làm gì hay không. Hầu hết những nhà khởi nghiệp kinh doanh thường sẽ đến với một giai đoạn mà họ sẽ không biết làm gì? Hoặc không biết làm như thế nào, để có thể tiến lên? Và tất cả những nhà khởi nghiệp kinh doanh đều đến giai đoạn như thế. Được gọi là giai đoạn của việc không biết tiếng như thế nào và cũng không biết lui ra sao. Nhưng hầu hết những nhà kinh doanh có thể sống sót và vượt qua giai đoạn nan đề đó. Là bởi vì họ có lý do đủ lớn để khởi nghiệp kinh doanh. Có một lý do đủ lớn để họ đi tiếp tục hành trình của mình mà không bị bất kỳ những vấn đề nào bên ngoài kia thôi. Và đó là giai đoạn quan trọng nhất để họ có thể tiến lên. 

Nếu bạn có lý do đủ lớn để khởi nghiệp kinh doanh và bạn tìm ra được một lý do quan trọng nhất để bạn có thể luôn tái tạo mô hình kinh doanh của mình. Bất chấp sự thay đổi bên ngoài bất chấp những vấn đề liên quan đến việc khởi nghiệp kinh doanh của mình thành công hay thất bại. Giai đoạn phía trước bất chấp về những đối tác của bạn có thể đến và đi. Và bất chấp những khách hàng của bạn có thể phản hồi về những dịch vụ kém chất lượng. Hơn thế nữa có thể họ sẽ ra đi và không gì bất cứ lý do gì. Bởi đơn giản bạn đã phục vụ họ không đúng mục đích, hoặc đơn giản bởi vì bạn chưa đủ năng lực vào thời điểm đó để có thể phục vụ họ. Vì thế tình hình không trở nên tốt hơn và vì bất cứ lý do nào trong thời điểm ấy. Rồi những khách hàng của bạn sẽ ra đi, những cộng sự của bạn sẽ ra đi. Và thậm chí vào một thời điểm đen tối nhất bạn không biết lý do vì sao? Họ ra đi nhưng tất cả những điều đó sẽ đến và đi như những áng mây ở trên bầu trời. Điều quan trọng bạn đã tìm ra chính mình? Chính là bầu trời đó, rồi khi bạn nhận ra mình chính là bầu trời và có một lý do đủ lớn quan trọng nhất để bạn khởi nghiệp kinh doanh. Khi ấy bắt đầu với một câu hỏi tại sao??? Hỏi tại sao một cách đúng đắn hơn bao giờ hết. Bạn luôn có thể di chuyển về phía trước và trở nên thành công hơn. Nói cách khác nếu bạn có thể khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích. Bắt đầu từ mục đích quan trọng nhất của khởi nghiệp kinh doanh. Vậy chính là một câu hỏi lớn nhất, đó là câu hỏi tại sao bạn làm gì??? 

Tìm kiếm câu trả lời quan trọng nhất và bất kỳ thời điểm nào trong quá trình khởi nghiệp. Bạn nghĩ mình trở nên kém năng lượng, thì bạn luôn có thể lấy lại năng lượng của mình. Trong suốt cuộc hành trình quyển sách nhà khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích là một quyển sách được ra đời - để giúp những nhà khởi nghiệp kinh doanh - có thể lấy lại nguồn năng lượng của mình và bất kỳ thời điểm nào - khi họ rơi vào khủng hoảng. Hoặc có thể đang trên con đường tiến đến điểm thành công. Bất cứ thời điểm nào, dù bạn đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng hoặc là đang tiến nhanh trên con đường đến thành công. Bạn điều cần phải duy trì nguồn năng lượng của mình, nếu bạn rơi vào trạng thái tích cực, bạn phải quay về trạng thái cân bằng.

Nếu bạn đang di chuyển về sự thành công, bạn cần phải tái tạo và duy trì nguồn năng lượng của mình, để trở nên cân bằng - mà không quá kiêu ngạo. Nếu như kinh doanh theo đúng mục đích là một cuốn sách được ra đời để giúp những nhà khởi nghiệp kinh doanh thành công và đạt được điều họ mong muốn.Thì trong suốt hành trình của mình, tại sao chúng ta cần bắt đầu mọi thứ theo đúng mục đích hơn và cần kinh doanh theo đúng mục đích hơn, để có thể giúp cho mọi người sống từ đúng một tinh thần.

Quyển sách khởi nghiệp nhà khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích là quyển sách mà bạn đang tìm kiếm từ bấy lâu nay - để có thể bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình một cách thành công và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Wednesday, August 4, 2021

SÁCH HAY TRONG KINH DOANH - 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH”?

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Tại sao cần phải đọc sách “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách”?

 

Thứ nhất là “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách” là một quyển sách chia sẻ nội dung đúng như tựa đề. Trong quá trình làm kinh doanh, tôi nhận ra một điều rằng, bản chất của kinh doanh là giải quyết vấn đề và bản chất của giải quyết vấn đề là chúng ta có thể lưu thông hàng hóa, có thể đưa giá trị của chúng ta đến với thị trường. Và có rất nhiều cách để làm được điều đó. Trong quyển sách “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách” chia sẻ cho những nhà kinh doanh, những người bán hàng, những người tiếp thị, những người doanh nhân 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Và sau sách có nhắc công cụ phát hành sách – một công cụ để giúp cho mọi người xây dựng sự nghiệp kinh doanh của họ thành công. Đó là lý do tại sao đây là quyển sách dành cho những nhà kinh doanh, những người muốn trở thành tác giả, những nhà kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo và phát triển bản thân, cũng như những nhà Giáo Dục và thậm chí là những chuyên gia trong bất kỳ những lĩnh vực kinh doanh nào. Tất cả đều nên đọc cuốn sách “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một quyển sách”.

 

Cuốn sách này được ra đời trong hoàn cảnh nào? Anh có những suy nghĩ gì khi viết lên cuốn sách này?

 


Một trong những trăn trở đó chính là, tôi muốn chia sẻ một kế hoạch được gọi là: giúp cho các danh nhân phát hành sách thành công. Nó như thế này, tức là, tại Hoàng Gia, chúng tôi tạo ra một doanh nghiệp có tên là Royal Books - hay được gọi là sách Hoàng Gia, chuyên cung cấp giải pháp giúp cho các tác giả phát hành sách thành công. Tại sao mọi người cần phát hành sách? Bởi vì phát hành sách sẽ giúp cho mọi người làm kinh doanh tốt hơn, tạo ra một nguồn thu nhập thụ động tốt hơn và có thể phát triển mô hìnhkinh doanh của mọi người tốt hơn. Và trong quá trình đó, tôi đã trăn trở là làm thế nào để đưa thông điệp này ra bên ngoài đúng như bản chất của nó.

 

Có nghĩa là, làm thế nào để tôi chia sẻ với kế hoạch phát hành sách cho những nhà kinh doanh, những người phát triển kinh doanh những người muốn tạo ra nguồn thu nhập mới và tất cả mọi người muốn sử dụng sách như là một trong những tác công cụ làm tiếp thị hiệu quả, công cụ để tạo ra nguồn thu nhập hiệu quả. Đúng như bản chất của một người trở thành tác giả, tôi có một khóa học tên là “Public a book and grow your business”- xuất bản sách và thành công, hay là phát hành sách và nhân rộng kinh doanh. Nhưng trong quá trình tôi chia sẻ, tôi đã gặp trắc trở và rắc rối.

 

Đó chính là mọi người không làm sách đúng như bản chất của sách, mọi người vẫn đang làm sách theo cách hiểu của mọi người. Hai cách này hoàn toàn khác nhau. Nếu như tôi chia sẻ một kế hoạch sâu hơn để giúp cho mọi người làm ra một cuốn sách thì mọi người sẽ đi đến với kế hoạch đó bởi vì nó rất dài. Ngược lại, nếu như mọi người đi theo đúng kế hoạch của mọi người, nó không tạo ra được một cuốn sách. Cuối cùng, tôi quyết tạo ra một cuốn sách mà trong đó, nó giải quyết các vấn đề phát hành một cuốn sách. Đó là lý do tại sao tôi cho ra đời “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh hiệu quả với một quyển sách”.

 

Những độc giả đọc xong quyển sách này có những cảm nghĩ gì về nó?

 

Có 3 luồng suy nghĩ khác nhau. Nguồn suy nghĩ thứ nhất, họ nghĩ mua cuốn sách này nó rất tuyệt vời. Bởi vì họ đã tìm ra một cẩm nang đúng như nhu cầu hoặc là đúng như cái mục đích của họ: mục đích kinh doanh, mục đích phát hành sách. Hai là một số người xem như một quyển sách thông tin, hoặc là một quyển sách mang kiến thức. Quả đúng là như vậy. Đây thật sự là một cuốn sách ở tầm thông tin hoặc là ở tầm kiến thức. Đúng như lý do ban đầu mà tôi đã chia sẻ, đúng đối tượng. Thứ ba là đối tượng cảm thấy sách này giống như một cuốn sách PR vậy. Hay nói cách khác, đây là một cuốn sách tiếp thị cho một khóa học hơn là một cuốn sách. Quan điểm này cũng đúng chứ không hề sai. Tôi xinh tiếp nhận cả 3 luồng tư tưởng. Nhận xét, đánh giá trên Tiki thì từ 3 sao, 4 sao, 5 sao. Tôi cũng chấp nhận thôi. Vì có những quyển sách mình phát hành ra ngoài thị trường và chúng ta chỉ muốn là mục đích nào đó trong quá trình làm kinh doanh. Còn đánh giá như thế nào thì nó vẫn hơi kê và chấp nhận luôn đánh giá đó.

 

Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc phát hành sách, bởi vì đây là quyển sách mà tôi tặng đối tác. Có nghĩa là quyển sách này tôi tặng cho những người làm tác giả cùng với tôi. Nó là một quyển sách có rất nhiều giá trị về thông tin, về kiến thức, cũng như về nguồn để có thể một người bắt đầu làm nên cuốn sách cho chính họ.

 

Những ai nên đọc quyển này?

 

Tất cả những người đam mê trở thành một tác giả. Những nhà kinh doanh có thiên hướng có thiên hướng chia sẻ. Tất cả những ngành đào tạo là những người nên đọc ngay quyển sách này.

 

Vậy thì quyển sách đó sẽ giải quyết vấn đề gì cho người đọc?

 

Cuốn sách này giải quyết vấn đề y như cái tips, hay được gọi là y chang như cái tiêu đề. Nó giải quyết vấn đề làm thế nào để chúng ta là một kinh doanh tốt hơn dựa trên góc nhìn của khách hàng, nhìn về chứ không phải, dựa trên góc nhìn mà doanh nghiệp nhìn ra. Chúng ta có hai bức tranh đi làm kinh doanh. Bức tranh thứ nhất, chúng ta nhìn con người như thế nào và chúng ta sẽ bán hàng cho họ ra sao. Đó là bức của những doanh nghiệp, họ đi nhìn ra làm thế nào để đưa thông điệp của họ là bên ngoài là biết đổi những người nhận thông điệp đó trở thành khách hàng. Và đây là bức tranh mà tất cả mọi người đi làm kinh doanh đều làm. Nhưng có một bức tranh tuyệt vời hơn mà có lẽ nó sẽ tạo ra sự thay đổi, sau những Lộn xộn và rối ren ở thời điểm hiện tại, tức là các bài chia sẻ này tôi đang nói trong khoảng tháng 7 năm 2021 - thời điểm không phải dễ dàng gì cho thế giới kinh doanh. Vì chúng ta đang chứng kiến một trong những dây luận được gọi là những nhà kinh doanh và tất cả mọi người đang đối diện với dịch covid, thì câu chuyện đặt ra ở chỗ, có lẽ rằng mọi thứ đều phải kết thúc nhưng sau, kết thúc rồi chúng ta học được cái bài học gì? Quay trở lại tại sao tôi nhắc đến điều này, chúng ta thấy được một điều rằng là tại sao nó có liên quan gì đến cuốn sách “17 cách xây dựng sự nghiệp hiệu quả với một quyển sách”.

(Hanna - Royal Reporter)

 


Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com