Showing posts with label cách xuất bản sách. Show all posts
Showing posts with label cách xuất bản sách. Show all posts

Wednesday, September 20, 2023

Cách xuất bản sách? Làm thế nào xuất bản sách thành công? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia

Hội xuất bản

Cách xuất bản sách? Làm thế nào xuất bản sách thành công? Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia


Một trong những lý do quan trọng để bạn có thể bắt đầu với cách xuất bản sách thành công, đó chính là con đường xuất bản sách thành công thực sự mang lại giá trị cho chính bạn, và những người độc giả. Thế giới được phát triển thông qua những Tác giả, và bạn đang ở trong một giai đoạn mà con đường trở thành Tác giả có thể được hiện thực một cách đơn giản nhất.

Lý do cho sự ra đời của Tác phẩm có thể có nhiều lý do khác nhau, và đó cũng là lý do bạn tìm kiếm cách xuất bản sách, cũng như làm thế nào để xuất bản sách thành công. Tuy nhiên, có 5 lý do sau đây chính là cơ sở định hình cho việc xuất bản quyển sách thành công, với con đường thành công từ xuất bản sách hiệu quả.

Thứ nhất, xuất bản sách với mục đích – khoa học và phát triển con đường hiện thực hóa một lý thuyết khoa học thay đổi cuộc sống của con người!

Một cách xuất bản sách hiệu quả đầu tiên, đó chính là bạn có thể phát triển một sức mạnh từ Lý thuyết khoa học – một con đường hiệu quả để thay đổi chất lượng cuộc sống của con người, kinh doanh, cá nhân, và nhân loại. Mỗi khi nhân loại có một Lý thuyết khoa học ra đời – để giúp con người nhìn nhận lại chính xác Vũ trụ - Thế giới – Thế giới quan, thì nhân loại có sự thay đổi vượt bậc về trí tuệ và nhân sinh quan. Cách xuất bản sách thành công – sẽ hỗ trợ nhiều nhất cho Tác giả thành công – với Lý thuyết khoa học hiệu quả.

Thứ hai, xuất bản sách với mục đích – Phát triển Thương Hiệu Kinh doanh – Thương hiệu Cá nhân – và Thương hiệu Sản phẩm!

Cách xuất bản sách hiệu quả thứ hai, đó chính là giúp Tác giả Phát triển Thương hiệu Kinh doanh – Thương hiệu cá nhân – Thương hiệu Sản phẩm, đồng thời kinh doanh một cách thành công và hiệu quả. Con đường kinh doanh hiệu quả, là con đường phát triển thương hiệu – định hình thương hiệu và đưa thương hiệu trở thành thương hiệu đỉnh cao. Xuất bản sách thành công là cách thức hiệu quả để bạn làm những điều đó một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Thứ ba, xuất bản sách với mục đích – Kinh doanh!

Bản chất của Kinh doanh là “khoa học”, và khoa học của kinh doanh là khoa học về quản trị và phát triển con người. Nói cách khác, khoa học kinh doanh là “khoa học giải quyết vấn đề” – với mục đích phát triển con người lên một tâm cao mới. Và về bản chất, đó chính là môn khoa học giúp con người giải quyết vấn đề hiệu quả. Vậy nên, để có thể kinh doanh thành công thì việc lưu thông – truyền thông và truyền bá thông điệp là con đường hiệu quả hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lý do tại sao việc xuất bản sách là con đường hiệu quả để bạn truyền bá thương hiệu thành công. Cách xuất bản sách hiệu quả - với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – mang đến cho bạn trải nhiệm về sự khác biệt mà mô hình kinh doanh sách mang lại, có thể giúp bạn kinh doanh tốt hơn, đồng thời trải nghiệm công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất mọi thời đại – Tiếp thị kinh doanh thông qua phát hành sách.

Thứ tư, xuất bản sách với mục đích – Tiếp thị!

Bản chất của tiếp thị là truyền thông – lưu thông sản phẩm cho con người. Và bản chất của truyền thông – lưu thông sản phẩm cho con người, đó chính là chia sẻ một thông điệp có giá trị. Mức độ thành công của một thông điệp có giá trị không chỉ thuộc về “chiều ngang – và chiểu rộng” của thông điệp, mà còn thuộc về “chiều dọc – và chiều sâu” của thông điệp được chia sẻ. Nói cách khác, thông điệp đến được nhiều người hay không phụ thuộc vào “chiều rộng – và chiều ngang” của thông điệp, nhưng thông điệp đến được với con người một cách bền vững – lâu dài hay không phụ thuộc vào “chiều dọc – và chiều sâu” của thông điệp. Cách xuất bản sách thành công giúp bạn truyền bá thông điệp có chiều sâu và đi cùng với năm tháng.

Thứ năm, xuất bản sách với mục đích – bán hàng!

Một quyển sách không chỉ có thể giúp bạn tiếp thị thành công, mà cũng có thể giúp bạn bán hàng thành công. Và đó chính là con đường hiệu quả để bạn kinh doanh thành công thực sự trong kỷ nguyên mới. Và điều đó có nghĩa là, cách xuất bản sách hiệu quả không chỉ mang đến giải pháp để bạn truyền bá thông điệp một cách khoa học – phát triển thương hiệu thành công – kinh doanh thành công – tiếp thị thành công, mà còn có thể giúp bạn bán được hàng hiệu quả. Sức mạnh của một quyển sách có thể giúp bạn bán được hàng, đó chính là khoa học của sách – một con đường kinh doanh hiệu quả với phát hành sách, đồng thời sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia với cách xuất bản sách thành công, có thể là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được ước mơ của mình. Và điều này hoàn toàn có thể được thực hiện một cách hiệu quả - để bạn trở thành Tác giả thành công.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

///---

Sunday, June 11, 2023

CORPORATE BOOKBOARDS – LONG TERM CULTURE CHARACTERISTICS

Royal Books - The Good Books That Change Life

 

Share your self-publishing experience  - ROYAL AUTHORIZATION

 

Why does every business have to publish its own book?

This is a very good question and I think that's also why the Royal Family was born in the field of book publishing. I used to have experience working in the field of author mentoring, helping others publish successful books and publish successful books. Publishers used to ask me one thing: “Why did you enter an industry that was so regressive?”. Between 2013 and 2015, I met another publisher, who also said that no one invests much in books these days. Because not many people read books anymore, they can easily read them online. But that's not the message I had in mind. That's when I think we need to remake the book industry, or revolutionize the book industry.

 


Why do we have to remake the book industry? Because the nature of the book industry was misdirected from the beginning. How was it from the start? That is, we cannot redo a manuscript or rewrite a manuscript when it contains no intellectual property. That's why we need to remake the reading culture. Not because people don't read books anymore, but because books have to be good to read them. Just like we can't blame other people for not eating at a certain restaurant, because the food isn't good, people won't eat it. The need to eat is still there, but people don't eat at that restaurant or people don't eat because the food is not good. Likewise, the essence of the problem is not that people don't like reading books, but that the content is so bad that people don't need to read it.

 

And that's why the book culture industry is not in decline, but because, it is necessary to create good and valuable books for the community for the reading culture to develop. The book itself is the food of the soul, so why not eat it. If everyone can't fast, how can they make them fast for their souls? Not reading books is really making people hungry for the soul. We see, a society hungry for soul is worse than a society hungry for material. That is also why people think people are hungry for material things, but actually people are hungry more spiritually. because people are confused between life and living circumstances. Therefore, good books have great value in the community, and reading culture is an indispensable industry.

 

Back to the story, what value is it for businesses, for entrepreneurs to use the book as a tool for the community? The most important thing, if you want to develop people, develop markets and develop society, first and foremost provide them with soul food. If you give them soul food, then they will use what you give them. That's when the product is the tool to solve the problem. For that reason, we were born to solve problems for all business people, using the book as a tool for thinking. Thereby providing a relative knowledge system and turning all products into problem-solving tools for the market.

 

To a certain extent, we believe all businesses should publish a book of their own. Because publishing books is an opportunity for businesses to increase income, but at the same time and most importantly for businesses to increase sales. In my book, "Selling With Purpose," I share a recipe for entrepreneurs who can sell on purpose. One of the things that we can use the book as a sales tool for the right purpose is, we change the mindset of the customer. Thereby, changing the mind of customers and making customers a part of our world. And from there the product is consumed efficiently.

 

A good example in Vietnam is how Trung Nguyen built the coffee culture, how they developed franchising and we can see it as a way of doing business. Recognizing that business is a tool for social development, we will offer books as a way for customers to solve their thinking. And for that reason, we create a method, a tool that can help the market, the community and the society develop. We believe that Hoang Gia can support book publishing more effectively and better than ever. If you need a book publisher, a book publishing process or a book publishing service, Hoang Gia can help you achieve it effectively.

 

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

Thursday, August 12, 2021

TỦ SÁCH DOANH NGHIỆP – NÉT VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN LÂU ĐỜI

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Ti sao mi doanh nghip phi xut bn cho riêng mình mt quyn sách?


Đây là mt  câu hi rt hay và tôi nghĩ rng đó cũng là lý do Hoàng gia được ra đi trong lĩnh vc xut bn sách. Tôi tng có kinh nghim làm trong lĩnh vc c vn tác gi, giúp người khác xut bn sách thành công và phát hành sách thành công. Các nhà xut bn tng hi tôi mt điu: “Ti sao anh bước vào mt lĩnh vc mà thoái trào vy?”. Khong năm 2013 đến năm 2015 thì tôi gp mt nhà xut bn khác, h cũng nói mt điu rng thi đi này không ai đu tư vào sách nhiu. Bi vì không còn nhiu người đc sách, h có th d dàng đc online. Nhưng đó không phi là thông đip mà tôi nghĩ ti. Đó là khi tôi nghĩ đến vic chúng ta cn phi làm li ngành sách, hay cách mng li ngành sách.

 


Ti sao chúng ta phi làm li ngành sách? Bi vì bn cht ca ngành sách đã được đnh hướng không đúng ngay t đu. T đu là như thế nào? Đó là chúng ta không th làm đi làm li mt bn tho hay viết đi viết li mt bn tho khi đó không cha đng tài sn trí tu nào. Đó là lý do ti sao chúng ta cn phi làm li văn hóa đc. Không phi bi vì người ta không đc sách na, mà bi vì sách phi hay thì h mi đc. Ging như chúng ta không th trách người khác không đi ăn mt quán ăn nào đó, bi vì thc ăn không ngon thì người ta s không ăn. Nhu cu ăn vn luôn tn ti, mà người ta không ăn quán đó hoc là người ta không ăn bi vì thc ăn không ngon. Tương t như thế, bn cht ca vn đ không phi là người ta không thích đc sách, mà là ni dung d quá thì người ta đâu cn phi đc.

 

Và đó là lý do ti sao ngành văn hóa sách không phi đang xung cp mà bi vì, phi to ra nhng quyn sách hay, có giá tr cho cng đng thì ngành văn hóa đc mi phát trin. Bn thân ca sách là thc ăn ca tâm hn thì làm sao người ta không ăn đây. Mi người đâu th nhn ăn thì làm sao bt h cũng nhn ăn v tâm hn. Không đc sách thì đúng là đang khiến người ta đói v tâm hn. Chúng ta thy, mt xã hi đói v tâm hn còn t hơn mt xã hi đói v vt cht. Đó cũng là lý do ti sao người ta nghĩ người ta đói v vt cht, nhưng tht ra người ta đói v tâm hn nhiu hơn. vì người ta đang nhm tưởng gia s sng mà hoàn cnh sng. Vì vy, nhng quyn sách hay có giá tr rt ln trong cng đng, và ngành Văn hóa đc là ngành tt yếu.

 

Quay tr li vi câu chuyn, nó có giá tr gì cho nhng doanh nghip, cho nhng nhà kinh doanh s dng cun sách như là mt công c cho cng đng? Điu quan trng nht, nếu như bn mun phát trin con người, phát trin th trường và phát trin xã hi thì đu tiên và quan trng nht là cung cp cho h thc ăn tâm hn. Nếu bn cung cp cho h thc ăn v tâm hn, t đó h s s dng nhng th mà bn cung cp cho h. Đó là khi sn phm chính là công c đ gii quyết vn đ. Vì   lý do đó nên Hoàng Gia chúng tôi đã được sinh ra đ gii quyết vn đ cho tt c nhng nhà kinh doanh, s dng cun sách như là công c đ gii quyết tư duy. Qua đó cung cp mt h thng kiến thc tương đi và đưa tt c nhng sn phm tr thành công c gii quyết vn đ cho th trường.

 

mt góc đ nào đó, chúng tôi tin rng tt c các doanh nghip đu phi xut bn mt quyn sách cho riêng mình. Bi vì vic xut bn sách đó chính là cơ hi đ doanh nghip gia tăng thu nhp, nhưng đng thi và quan trng nht là đ doanh nghip có th gia tăng doanh s. Trong quyn sách mang tên “Bán hàng theo đúng mc đích”, tôi chia s mt công thc cho nhng nhà kinh doanh có th bán được theo mc đích. Mt trong nhng th mà chúng ta có th s dng cun sách như là mt công c bán hàng theo đúng mc đích đó chính là, chúng ta thay đi tư duy ca khách hàng. Qua đó, thay đi suy nghĩ ca khách hàng và đưa khách hàng tr thành mt phn trong thế gii ca chúng ta. Và t đó sn phm được tiêu th mt cách hiu qu.

 

Mt ví d đin hình ti Vit Nam đó là cách mà Trung Nguyên xây dng văn hóa café, cách h phát trin nhượng quyn và chúng ta có th nhìn nó như mt   phương thc doanh nghip. Nhn thc ra được doanh nghip chính là công c đ phát trin xã hi, chúng ta s đưa sách như mt phương thc đ khách hàng gii quyết tư duy. Và vì lý do đó, ta to ra mt phương thc, mt công c đ có th giúp cho th trường, cho cng đng và cho xã hi phát trin. Chúng tôi tin rng, Hoàng Gia có th h tr xut bn sách hiu qu và tt hơn bao gi hết. Nếu như bn cn mt đơn v xut bn sách, mt quy trình xut bn sách hoc mt dch v xut bn sách thì Hoàng Gia hoàn toàn có th giúp bn đt được điu đy mt cách hiu qu.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com