Showing posts with label quy trình xuất bản sách hoàng gia làm sách từ một ý tưởng hỗ trợ viết sách thành công viết một quyển sách như thế nào?. Show all posts
Showing posts with label quy trình xuất bản sách hoàng gia làm sách từ một ý tưởng hỗ trợ viết sách thành công viết một quyển sách như thế nào?. Show all posts

Wednesday, August 4, 2021

HOÀNG GIA, QUY TRÌNH ĐỂ HỖ TRỢ CHO TÁC GIẢ TỪ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT THÀNH MỘT QUYỂN SÁCH SẼ THỰC ĐƯỢC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Royal Books - The Good Books That Change Life

 VỚI QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠI HOÀNG GIA:

Chúng ta cứ hình dung như thế này. Vào hơn 7 đến 8 năm về trước, có một ngành công nghiệp mà chúng ta biết rằng là ngành công nghiệp văn hóa đọc, đã phát triển trước đó khoảng 10 năm cho đến 20 năm. Nhưng nó rơi vào giai đoạn thoái trào và Hoàng Gia được ra đời vào khoảng thời gian 7 năm, 8 năm về trước, vào một gia đoạn thoái trào của nền văn hóa đọc. Vậy thế nào là được nền văn hoá đọc? Chúng ta có thể hình dung như thế này???

Văn hóa đọc văn hóa đọc sách đã được ra đời cách đây khoảng 500 năm, và một người tên là  Gutenberg, ông ta phát minh ra thứ được gọi là máy in. Ngành công nghiệp in mở ra một thời đại, gọi là dân chủ hoá đọc sách. Thời đại dân chủ hóa đọc sách đó mở ra một ngành công nghiệp được gọi là ngành công nghiệp lần thứ nhất, và một thời đại được gọi là thời đại Phục Hưng hay được gọi là thời đại Khai Sáng. Và chúng ta biết rằng, kỷ nguyên văn minh của nhân loại chỉ được diễn ra cách đây khoảng 500 năm và được song hành với nền văn hóa đọc.

Tại sao tôi nói đến điều đó? Khi nói đến văn hóa xuất bản, văn hóa đọc sách thì tôi lại liên tưởng đến các câu chuyện về văn hóa đọc sách. Bởi vì bạn đang đứng trong một thời đại được gọi là thời đại của Thức Tỉnh. Nếu như 500 năm về trước, chúng ta đang đứng trước thời đại của Khai Sáng và sự ra đời của nền công nghiệp mạng công nghiệp 1, thì các bạn đang đứng sau một thời đại được gọi là thời đại Thức Tỉnh và chúng ta đang đến một kỷ nguyên cực kì được xem như mở ra một thiên niên kỷ mới.

Mục đích của Kỷ Nguyên Thức Tỉnh này là gì? Nếu như mục đích của kỷ nguyên Khai Sáng là Khai Sáng tâm trí, và chúng ta nhận ra rằng, trí tuệ của con người vượt xa tất cả những những gì mà con người có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, nó bị thao túng trong thời đại vua chúa - đêm trường trung cổ. Kỷ nguyên Khai Sáng được sáng lập bởi nhiều triết gia và rất nhiều những nhà khoa học trong kỷ nguyên đó. Đặc biệt là sự ra đời của những triết gia đã mở ra một kỷ nguyên mà chúng ta được gọi là nền tảng của kỷ nguyên công nghiệp 1, kỷ nguyên công nghiệp 2, kỷ nguyên công nghiệp 3, và chúng ta đang đứng ở giai đoạn cuối cùng của kỷ nguyên công nghiệp 3 để chuyển qua ngành công nghiệp 4.

Và điều quan trọng nhất tôi muốn thông báo là, từ đây trở về sau sẽ bước vào một kỷ nguyên mới được gọi là Kỷ Nguyên Thức Tỉnh. Kỷ Nguyên Thức Tỉnh này đánh dấu một giai đoạn, đó là một sự ra đời mà tất cả mọi người đều có thể đưa nhận thức của mình ra thế giới. Việc đưa nhận thức của mình ra thế giới mở ra một giai đoạn gọi là “dân chủ hóa phát hành sách”. Nơi đó, mọi người có quyền chia sẻ tư tưởng, văn hóa và những giá trị nội tại của mình để đưa nhận thức của các bạn, của chúng ta đến với thế giới, mà không bị bất kỳ những ràng buộc nào.

 


Hiển nhiên có những quy tắc và luật lệ của mỗi quốc gia trên thế giới và đặc biệt là của mỗi giai đoạn khác nhau. Nhưng tôi tin rằng, tại Hoàng Gia, chúng tôi đã đóng gói và làm đơn giản hóa các quá trình để giúp một cá nhân có thể phát hành sách thành công. Và thậm chí, sử dụng quyển sách như một công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và một phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất. Hoàng Gia là một quy trình xuất bản sách đầu tiên trong lĩnh vực xuất bản sách hiện đại, được ra đời đâu đó khoảng 7 8 năm về trước. Chúng tôi xây dựng trên một nền tảng mà chúng tôi cung cấp một giải pháp hiệu quả cho những tác giả, là những nhà đào tạo, là những chuyên gia và là những doanh nhân. Trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng đều có thể xuất bản sách thành công. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một giải pháp để các bạn đưa quyển sách ra ngoài thị trường, phân phối quyển sách đó đến với tay độc giả, làm cho quyển sách của các bạn có tiếng nói hơn.

Đó là một quy trình mà chúng tôi tin rằng có thể làm cho những doanh nghiệp kinh doanh có mục đích hơn, làm cho những con người sống có mục đích hơn và giúp cho những tác giả sử dụng những cuốn sách của mình để chia sẻ tư duy, những giá trị có mục đích hơn. Và đó là lý do tại sao trọng tâm của Hoàng Gia đó là “Sống theo đúng mục đích và kinh doanh theo đúng mục đích”. Nếu các bạn muốn sống theo đúng mục đích và kinh doanh theo đúng mục đích, quy trình xuất bản sách Hoàng Gia sẽ là một quy trình một nơi để có thể cung cấp giải pháp hiệu quả cho cá nhân của bạn.

Hanna